การิ๋งกิ๋งกิ๋ง http://winutta.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-10-2008&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-10-2008&group=13&gblog=24 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก...กลเสน่หา ปกออกแล้วค้า! OoO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-10-2008&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-10-2008&group=13&gblog=24 Fri, 10 Oct 2008 15:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=23 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 22 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=23 Sat, 14 Jun 2008 17:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=22 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 21 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=22 Sat, 14 Jun 2008 14:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=21 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 20 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=21 Sat, 14 Jun 2008 14:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=20 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 19 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=20 Sat, 14 Jun 2008 14:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=19 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 18 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=19 Sat, 14 Jun 2008 14:22:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=18 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 17 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=18 Sat, 14 Jun 2008 14:23:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=17 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 16 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=17 Sat, 14 Jun 2008 14:24:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=16 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 15 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=16 Sat, 14 Jun 2008 14:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=15 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 14 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=15 Sat, 14 Jun 2008 14:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=14 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 13 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=14 Sat, 14 Jun 2008 14:26:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=13 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 12 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=13 Sat, 14 Jun 2008 14:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=12 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 11 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=12 Sat, 14 Jun 2008 14:28:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=11 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 10 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=11 Sat, 14 Jun 2008 14:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=10 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 9 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=10 Sat, 14 Jun 2008 14:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=34&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ลุ้นรักชุลมุน - บทที่ 2 เจ้าบ่าวผิดฝา...เจ้าสาวผิดตัว! (2) โดย รุ่งรัตนา(วินุตตา) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=34&gblog=3 Tue, 08 Feb 2011 14:02:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-10-2010&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-10-2010&group=34&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ลุ้นรักชุลมุน - บทที่ 1 เจ้าบ่าวผิดฝา...เจ้าสาวผิดตัว! โดย รุ่งรัตนา(วินุตตา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-10-2010&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-10-2010&group=34&gblog=2 Sun, 31 Oct 2010 21:00:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-09-2010&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-09-2010&group=34&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ลุ้นรักชุลมุน - บทนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-09-2010&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-09-2010&group=34&gblog=1 Fri, 03 Sep 2010 12:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=33&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=33&gblog=4 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงคโปร์ [พฤศจิกายน 2012]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=33&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=33&gblog=4 Wed, 23 Jan 2013 11:02:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=33&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงคโปร์ [พฤษภาคม 2012]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=33&gblog=3 Wed, 23 Jan 2013 11:01:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-08-2010&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-08-2010&group=33&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[มาเก๊า...เซินเจิ้น...ฮ่องกง [2010]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-08-2010&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-08-2010&group=33&gblog=2 Tue, 24 Aug 2010 11:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-06-2010&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-06-2010&group=33&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดบล็อกใหม่อีกแล้ว 555+]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-06-2010&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-06-2010&group=33&gblog=1 Thu, 10 Jun 2010 20:18:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-08-2010&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-08-2010&group=30&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงใจพร่างดาว - บทนำ 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-08-2010&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-08-2010&group=30&gblog=1 Tue, 24 Aug 2010 23:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-06-2010&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-06-2010&group=26&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ทวิภพ - หนังนอกสายตาแต่สะเทือนถึงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-06-2010&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-06-2010&group=26&gblog=1 Sun, 13 Jun 2010 16:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-03-2010&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-03-2010&group=22&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอดปรารถนา ตอนที่ 41 ทำลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-03-2010&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-03-2010&group=22&gblog=3 Wed, 03 Mar 2010 22:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-02-2010&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-02-2010&group=22&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอดปรารถนา ตอนที่ 37 ฉันจะทำลายเธอให้สิ้นซาก!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-02-2010&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-02-2010&group=22&gblog=2 Tue, 23 Feb 2010 22:10:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=04-12-2009&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=04-12-2009&group=22&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอดปรารถนา ตอนที่ 1 ผู้หญิงคนนั้น - วินุตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=04-12-2009&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=04-12-2009&group=22&gblog=1 Fri, 04 Dec 2009 17:14:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-12-2009&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-12-2009&group=21&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอรหัสผ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-12-2009&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-12-2009&group=21&gblog=1 Thu, 03 Dec 2009 22:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=29-04-2010&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=29-04-2010&group=19&gblog=5 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุลมุนลุ้นรัก บทที่ 4 - วินุตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=29-04-2010&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=29-04-2010&group=19&gblog=5 Thu, 29 Apr 2010 22:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=04-11-2009&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=04-11-2009&group=19&gblog=4 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุลมุนลุ้นรัก บทที่ 3 - วินุตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=04-11-2009&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=04-11-2009&group=19&gblog=4 Wed, 04 Nov 2009 16:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-10-2009&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-10-2009&group=19&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุลมุนลุ้นรัก บทที่ 2 - วินุตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-10-2009&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-10-2009&group=19&gblog=3 Wed, 14 Oct 2009 23:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=06-10-2009&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=06-10-2009&group=19&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุลมุนลุ้นรัก บทที่ 1 - วินุตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=06-10-2009&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=06-10-2009&group=19&gblog=2 Tue, 06 Oct 2009 23:18:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-09-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-09-2009&group=19&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุลมุนลุ้นรัก บทนำ โดย วินุตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-09-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-09-2009&group=19&gblog=1 Thu, 24 Sep 2009 16:23:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-03-2009&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-03-2009&group=18&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[พิรุณลายไฟ ตอนที่ 1 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-03-2009&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-03-2009&group=18&gblog=2 Tue, 31 Mar 2009 16:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=01-02-2009&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=01-02-2009&group=18&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[พิรุณลายไฟ [บทนำ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=01-02-2009&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=01-02-2009&group=18&gblog=1 Sun, 01 Feb 2009 22:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-12-2011&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-12-2011&group=17&gblog=8 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าสาวสวมรอย โดย พิรฏา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-12-2011&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-12-2011&group=17&gblog=8 Fri, 23 Dec 2011 19:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=17&gblog=7 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[Mission Love ภารกิจรักสื่อหัวใจยัยตัวแสบ (Eigen)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=17&gblog=7 Tue, 08 Feb 2011 13:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-08-2010&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-08-2010&group=17&gblog=6 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุลมุนลุ้นรัก - รุ่งรัตนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-08-2010&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-08-2010&group=17&gblog=6 Tue, 03 Aug 2010 22:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=25-03-2010&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=25-03-2010&group=17&gblog=5 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอดปรารถนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=25-03-2010&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=25-03-2010&group=17&gblog=5 Thu, 25 Mar 2010 0:41:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-09-2009&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-09-2009&group=17&gblog=4 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[พิรุณลายไฟ - วินุตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-09-2009&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-09-2009&group=17&gblog=4 Mon, 28 Sep 2009 23:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=18-09-2009&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=18-09-2009&group=17&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=18-09-2009&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=18-09-2009&group=17&gblog=3 Fri, 18 Sep 2009 0:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=01-02-2009&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=01-02-2009&group=17&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[วิวาห์ในม่านหมอก - วินุตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=01-02-2009&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=01-02-2009&group=17&gblog=2 Sun, 01 Feb 2009 18:54:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-12-2008&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-12-2008&group=17&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[กลเสน่หา - วินุตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-12-2008&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=24-12-2008&group=17&gblog=1 Wed, 24 Dec 2008 18:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-12-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-12-2008&group=14&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[-๑- ลิขิตพิศวาส -๑- บทที่ 1 อโณทัย 100 % by วินุตตา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-12-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-12-2008&group=14&gblog=2 Wed, 31 Dec 2008 14:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-05-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-05-2008&group=14&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิขิตพิศวาส บทนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-05-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-05-2008&group=14&gblog=1 Tue, 13 May 2008 0:47:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=9 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 8 100% ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=9 Sat, 14 Jun 2008 14:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=8 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 7 0%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=8 Sat, 14 Jun 2008 23:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=7 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 6 0%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=7 Sat, 14 Jun 2008 23:13:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=6 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 5 0% ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=6 Sat, 14 Jun 2008 23:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=5 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 4 0% ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=5 Sat, 14 Jun 2008 16:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=4 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก..กลเสน่หา บทที่ 3 100%]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=14-06-2008&group=13&gblog=4 Sat, 14 Jun 2008 17:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-06-2008&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-06-2008&group=13&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก...กลเสน่หา ตอนที่ 2 โดย Winutta]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-06-2008&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-06-2008&group=13&gblog=3 Sun, 08 Jun 2008 1:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=02-06-2008&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=02-06-2008&group=13&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รัก...กลเสน่หา ตอนที่ 1 โดย Winutta]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=02-06-2008&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=02-06-2008&group=13&gblog=2 Mon, 02 Jun 2008 20:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-05-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-05-2008&group=13&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[++เล่ห์รัก...กลเสน่หา [Love of Seduction] บทนำ++ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-05-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=13-05-2008&group=13&gblog=1 Tue, 13 May 2008 0:25:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2012&group=1&gblog=15 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง bloggang จัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2012&group=1&gblog=15 Sun, 28 Oct 2012 12:31:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=1&gblog=14 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัดบ้านครั้งที่ 6 ตรุษจีนผ่านไปวาเลไทน์ใกล้เข้ามา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=08-02-2011&group=1&gblog=14 Tue, 08 Feb 2011 14:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=29-04-2010&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=29-04-2010&group=1&gblog=13 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[อัพเดททั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=29-04-2010&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=29-04-2010&group=1&gblog=13 Thu, 29 Apr 2010 23:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=07-04-2010&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=07-04-2010&group=1&gblog=12 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัดบ้านครั้งที่...5 โอ้ลั้นลา อากาศหน้าร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=07-04-2010&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=07-04-2010&group=1&gblog=12 Wed, 07 Apr 2010 21:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-04-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-04-2008&group=11&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เซ็นแกร๊กตรงนี้...ให้ได้รู้ว่าคุณเคยมา อิอิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-04-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-04-2008&group=11&gblog=1 Thu, 03 Apr 2008 12:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=1&gblog=10 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัดบ้านครั้งที่สาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=1&gblog=10 Tue, 19 May 2009 18:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=12-05-2008&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=12-05-2008&group=9&gblog=5 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[Regret (Hou Hui) Ost. It Started With a Kiss]]> ////////....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=12-05-2008&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=12-05-2008&group=9&gblog=5 Mon, 12 May 2008 17:38:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=12-05-2008&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=12-05-2008&group=9&gblog=4 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[Can We -Neng Bu Heng Ost. It start with a kiss]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=12-05-2008&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=12-05-2008&group=9&gblog=4 Mon, 12 May 2008 17:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[Because Of You - Kelly Clarkson ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=3 Sun, 28 Oct 2007 13:05:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[Brown Eyes-Destiny's Child]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=2 Sun, 28 Oct 2007 13:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[Only Love-Trademark]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=28-10-2007&group=9&gblog=1 Sun, 28 Oct 2007 13:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-11-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-11-2010&group=4&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าให้รู้ว่ารัก(ร้อน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-11-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-11-2010&group=4&gblog=3 Tue, 23 Nov 2010 19:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-10-2010&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-10-2010&group=4&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[+++งานสัปดาห์หนังสือ...งานละลายทรัพย์+++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-10-2010&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-10-2010&group=4&gblog=2 Sun, 31 Oct 2010 20:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=4&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือ...หนังสือ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=4&gblog=1 Tue, 19 May 2009 18:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=3&gblog=7 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ้ม - นี่เป็นความผิดของเราเหรอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=23-01-2013&group=3&gblog=7 Wed, 23 Jan 2013 10:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=09-09-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=09-09-2010&group=3&gblog=6 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันไม่เข้าใจคนอื่นหรือที่จริงฉันไม่เข้าใจตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=09-09-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=09-09-2010&group=3&gblog=6 Thu, 09 Sep 2010 1:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=07-04-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=07-04-2010&group=3&gblog=5 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะอากาศมันร้อน...โฮ๊ะๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=07-04-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=07-04-2010&group=3&gblog=5 Wed, 07 Apr 2010 21:32:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=3&gblog=4 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[กิ๊งก๊องฟอสซิ่วซิลล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=19-05-2009&group=3&gblog=4 Tue, 19 May 2009 18:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-04-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-04-2008&group=3&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นไปเรื่อย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-04-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=03-04-2008&group=3&gblog=3 Thu, 03 Apr 2008 11:49:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=21-02-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=21-02-2008&group=3&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[โค้งสุดท้ายของชีวิต....ม.ปลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=21-02-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=21-02-2008&group=3&gblog=2 Thu, 21 Feb 2008 13:42:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=27-12-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=27-12-2007&group=3&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[วันหยุด...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=27-12-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=27-12-2007&group=3&gblog=1 Thu, 27 Dec 2007 11:45:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-03-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-03-2009&group=1&gblog=9 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนนี้คุณกำลังทำอะไร? - ฉันกำลังนั่งทำหน้าโง่ไปวันๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-03-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-03-2009&group=1&gblog=9 Tue, 31 Mar 2009 16:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=06-03-2009&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=06-03-2009&group=1&gblog=8 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังจากสอบเสร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=06-03-2009&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=06-03-2009&group=1&gblog=8 Fri, 06 Mar 2009 10:43:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-12-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-12-2008&group=1&gblog=7 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[-๑- Happy New Year -๑-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-12-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=31-12-2008&group=1&gblog=7 Wed, 31 Dec 2008 10:07:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=11-12-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=11-12-2008&group=1&gblog=6 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[โผล่มา...ก่อนสอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=11-12-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=11-12-2008&group=1&gblog=6 Thu, 11 Dec 2008 13:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-10-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-10-2008&group=1&gblog=5 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความสะอาดครั้งที่ สอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-10-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=10-10-2008&group=1&gblog=5 Fri, 10 Oct 2008 15:45:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=21-07-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=21-07-2008&group=1&gblog=4 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[อัพเดทข่าวสาร+มีเรื่องมาแจ้งค่ะ ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=21-07-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=21-07-2008&group=1&gblog=4 Mon, 21 Jul 2008 18:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=09-05-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=09-05-2008&group=1&gblog=3 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัดๆ ฝุ่นผง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=09-05-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=09-05-2008&group=1&gblog=3 Fri, 09 May 2008 16:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=05-12-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=05-12-2007&group=1&gblog=2 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นตามประสาเด็ก(ไม่)มีพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=05-12-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=05-12-2007&group=1&gblog=2 Wed, 05 Dec 2007 18:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=27-10-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=27-10-2007&group=1&gblog=1 http://winutta.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดบ้าน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=27-10-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=winutta&month=27-10-2007&group=1&gblog=1 Sat, 27 Oct 2007 13:13:48 +0700